Select Page
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab2, #tab3, #tab4, #tab5, #tab6, #tab7, #tab8, #tab9, #tab10, #tab11").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link1").bind("click", function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link1").addClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(this).attr("class") == "link1"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab1").show(); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab2").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab3").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab4").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab5").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab6").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab7").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab8").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab9").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab10").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab11").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link2").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link3").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link4").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link5").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link6").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link7").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link8").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link9").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link10").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link11").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> } <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link2").bind("click", function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(this).attr("class") == "link2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab2").show();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab1").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab3").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab4").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab5").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab6").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab7").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab8").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab9").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab10").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab11").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link2").addClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link4").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link3").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link1").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link5").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link6").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link7").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link8").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link9").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link10").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link11").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> } <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link3").bind("click", function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(this).attr("class") == "link3"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab3").show();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab1").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab2").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab4").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab5").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab6").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab7").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab8").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab9").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab10").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab11").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link3").addClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link2").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link4").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link1").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link5").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link6").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link7").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link8").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link9").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link10").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link11").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> } <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link4").bind("click", function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(this).attr("class") == "link4"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab4").show();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab1").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab2").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab3").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab5").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab6").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab7").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab8").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab9").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab10").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab11").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link4").addClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link2").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link3").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link1").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link5").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link6").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link7").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link8").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link9").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link10").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link11").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> } <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link5").bind("click", function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(this).attr("class") == "link5"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab5").show();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab1").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab2").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab3").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab4").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab6").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab7").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab8").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab9").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab10").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab11").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link5").addClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link2").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link3").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link1").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link4").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link6").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link7").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link8").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link9").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link10").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link11").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> } <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link6").bind("click", function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(this).attr("class") == "link6"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab6").show();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab1").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab2").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab3").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab4").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab5").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab7").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab8").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab9").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab10").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab11").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link6").addClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link2").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link3").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link1").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link4").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link5").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link7").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link8").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link9").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link10").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link11").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> } <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link7").bind("click", function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(this).attr("class") == "link7"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab7").show();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab1").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab2").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab3").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab4").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab6").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab5").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab8").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab9").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab10").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab11").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link7").addClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link2").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link3").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link1").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link4").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link6").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link5").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link8").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link9").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link10").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link11").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> } <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link8").bind("click", function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(this).attr("class") == "link8"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab8").show();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab1").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab2").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab3").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab4").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab6").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab7").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab5").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab9").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab10").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab11").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link8").addClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link2").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link3").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link1").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link4").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link6").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link7").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link5").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link9").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link10").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link11").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> } <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link9").bind("click", function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(this).attr("class") == "link9"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab9").show();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab1").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab2").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab3").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab4").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab6").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab7").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab8").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab5").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab10").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab11").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link9").addClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link2").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link3").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link1").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link4").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link6").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link7").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link8").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link5").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link10").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link11").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> } <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link10").bind("click", function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(this).attr("class") == "link10"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab10").show();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab1").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab2").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab3").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab4").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab6").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab7").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab8").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab9").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab5").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab11").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link10").addClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link2").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link3").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link1").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link4").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link6").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link7").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link8").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link9").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link5").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link11").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> } <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".link11").bind("click", function () {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(this).attr("class") == "link11"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab11").show();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab1").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab2").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab3").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab4").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab6").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab7").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab8").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab9").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab10").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#tab5").hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link11").addClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link2").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link3").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link1").removeClass( "showcase-active" ) <!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link4").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link6").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link7").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link8").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link9").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link10").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".link5").removeClass( "showcase-active" )<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> } <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>
<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(window).scroll(function() { <!-- [et_pb_line_break_holder] --> var scroll = $(window).scrollTop();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> //console.log(scroll);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (scroll >= 50) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> //console.log('a');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#fixed-header-showcase").addClass("fixed-header-showcase-small");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> } else {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> //console.log('a');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#fixed-header-showcase").removeClass("fixed-header-showcase-small");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

American Physician Partners V1| Showcase

<a href="#" class="link1 showcase-active" style="color:#333; font-size:18px; text-align:right;">Home Page</a>
<a href="#" class="link2" style="color:#333; font-size:18px; text-align:right;">For Hospitals - Page 1</a>
<a href="#" class="link3" style="color:#333; font-size:18px; text-align:right;">For Hospitals - Page 2</a>
<a href="#" class="link4" style="color:#333; font-size:18px; text-align:right;">For Hospitals - Page 3</a>
<a href="#" class="link11" style="color:#333; font-size:18px; text-align:right;">For Hospitals - Case Study</a>
<a href="https://indevcreative.com/xk3/app-for-physicians/" style="color:#333; font-size:18px; text-align:right;">For Physicians</a>
<a href="#" class="link5" style="color:#333; font-size:18px; text-align:right;">About Us - Team</a>
<a href="#" class="link6" style="color:#333; font-size:18px; text-align:right;">About Us - Mission</a>
<a href="#" class="link7" style="color:#333; font-size:18px; text-align:right;">About Us - CEO</a>
<a href="#" class="link8" style="color:#333; font-size:18px; text-align:right;">News and Events</a>
<a href="#" class="link9" style="color:#333; font-size:18px; text-align:right;">Contact</a>